BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Brezplačna pravna pomoč -v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči

Nudimo brezplačno pravno pomoč, če izpolnjujete pogoje v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči.

  • ZBPP (Uradni list RS št. 48/2001 s spremembami in dopolnitvami) - predvsem 13. člen in
  • Zakonom o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS št. 3/2007 s spremembami in dopolnitvami) - predvsem 27. a člen.