ODVETNIŠKA PISARNA VEIT

  • Svetujemo in zastopamo v vseh pravdnih, nepravdnih, kazenskih, izvršilnih zadevah ter delovnih in gospodarskih sporih pred sodišči v Republiki Sloveniji.
  • Temeljito se posvetimo vsaki stranki posebej in poskušamo najti najboljšo in najbolj smotrno rešitev.
  • BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ >>